Modernizacja skrzyżowania ulic: Stołczyńska- Celulozowa- Orna w Szczecinie.

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu