Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza w Szczecinie. Etap IV A – roboty w rejonie w rejonie skrzyżowania ulic: Brzozowskiego/Łukasińskiego

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu