Wykonanie przeglądów corocznych 105 obiektów mostowych oraz 5-cio letnich 21 obiektów mostowych zgodnie z art. 62 ust. i art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone