Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn. Spójne trasy rowerowe dla Szczecina – ul. Matejki.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone