Przebudowa ulicy Niepołomickiej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu