Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Szczecinie”.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone