Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2022".

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone