Utrzymanie i obsługa bieżąca sieci transmisji danych zrealizowanej w technologii VPN typu „site to site” zapewniającej łączność pomiędzy centralą ZDiTM na ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin z sieciami bezprzewodowymi znajdującymi się w zajezdniach poszczególnych przewoźników. Utrzymanie i obsługa bieżąca urządzeń sieci WLAN służących do obsługi dostępu do monitoringu pojazdów w zajezdniach przewoźników

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone