Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2022-2024.

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu