"Budowa ul. Olszynki Grochowskiej od ul. Dąbskiej do posesji nr 10 w Szczecinie z podziałem na dwa etapy:1) Etap 1 – budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej do posesji nr 92) Etap 2 – budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej od posesji nr 9 do posesji nr 10 zakończonego placem do zawracania” wraz z budową oświetlenia „Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogowego przy ul. Olszynki Grochowskiej w Szczecinie na działkach 47, 48/14, 48/15, 48/18 obręb 4084, na działkach 37/8, 32/3, 27 obręb 4147".

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu