Dostawa i wdrożenie Systemu do kontroli biletów wraz z urządzeniami peryferyjnymi tj. 25 szt. terminali kontrolerskich

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu