Oczyszczanie miasta Szczecin, w tym: Część I: Oczyszczanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i innych miejsc w pasie drogowym. Część II: Oczyszczanie ręczne jezdni, oczyszczanie dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu