Przebudowa ulicy Koszarowej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED wraz z wymianą opraw istniejących punktów oświetleniowych.

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu