Przebudowa pasa drogowego ul. 3 maja, Plac Zawiszy, Plac Stefana Batorego, Stoisława, Jana i Jerzego Śniadeckich polegająca na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy 3 - go maja znajdujących się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Śniadeckich do skrzyżowania z ulicą Narutowicza w trzech lokalizacjach

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert