Utrzymanie tj. konserwacja i naprawy elementów Systemu Informacji miejskiej (SIM) oraz uzupełnianie oznakowania nowo powstałych ulic na terenie miasta Szczecin.

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu