×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Show this page in English

Пільги та звільнення

Каталог осіб, які мають право на пільговий проїзд та розмір пільг, визначається місцевим законодавством — рішенням Міської ради. Деякі групи людей мають право на пільговий проїзд у відповідності до спеціальних законів.

У Щецині діють наступні пільгові права:

  1. Право на отримання пільги:
    • пільга 50%,
    • пільга для людей похилого віку,
    • пільга для безробітних,
    • сімейна знижка.
  2. Право на безкоштовний проїзд.

Право на пільгові проїзди

уповноважені особи документи, що підтверджують право користуватися пільговим проїздом
знижка 50%
студенти вищих навчальних закладів діюче студентське посвідчення (стаття 188 Закону від 27 липня 2005 р. Закон про вищу освіту, уніфікований текст Законодавчий вісник 2012 р. поз. 572 з пізнішими змінами та ст. 77 абз. 4 закону від 7 вересня про систему освіти — уніфікований текст Законодавчий вісник 2004 р., № 256, поз. 2572 з пізнішими змінами)
ветерани діюче посвідчення ветерана або довідка, видана Управлінням у справах ветеранів та репресованих осіб (ст. 20 абз. 1 Закону від 24 січня 1991 р. про ветеранів та деяких осіб, які стали жертвами війни та репресій післявоєнного періоду, уніфікований текст Законодавчий вісник 2012 р., поз. 400 з пізнішими змінами)
учні початкових шкіл (не стосується учнів початкових шкіл, учнів гімназійних класів та учнів післягімназійних та післяпочаткових шкіл, перерахованих у дод. №2 пар. 1 п. 25), учнів колишніх гімназій, гімназій, ліцеїв, технікумів, професійних і післяліцеальних шкіл до досягнення віку 23 років діюче шкільне посвідчення відповідно до зразка, встановленого компетентним міністром з питань освіти та виховання
пенсіонери — після виповнення 55 років — для жінок і 60 років — для чоловіків та пенсіонери по інвалідності діюче посвідчення особи пенсійного органу Республіки Польща разом з документом, що підтверджує особу або квитанція про отримання пенсії чи пенсії по інвалідності разом з документом, що підтверджує особу
інваліди зі слуху діюче посвідчення Польського союзу глухих із записом про інвалідність
люди з помірними обмеженими можливостями після виповнення 16 років діюче посвідчення, видане повітовою групою з питань присудження інвалідності, із зазначенням ступеня інвалідності відповідно до зразка, встановленого відповідним міністром з питань соціального страхування, разом з паспортом або іншим документом, що дозволяє підтвердити особу, яка має право на пільгу
діти, молодь та студенти до 26 років, які відвідують іноземні школи діючий міжнародний студентських квиток International Student Identity Card (ISIC) або Європейська молодіжна картка ЄВРО 26 «Student World»
аспіранти денної форми навчання діюче аспірантське посвідчення, видане відповідно до зразка, встановленого компетентним міністром з питань науки та вищої освіти
пільга для людей похилого вік
люди у віці від 67 до 70 років документ, що підтверджує особу та вік пасажира
пільга для безробітних
уповноважені особи діюче рішення про статус безробітного, видане Повітовим управлінням праці та діюча картка відвідувань, видана Повітовим управлінням праці із документом, що засвідчує особу пасажира (визначена в картці відвідувань дата повідомлення, видана не пізніше 3 місяці до дати перевірки)
сімейна знижка
сімейна знижка тільки для родин з двома дітьми та більше, і ця знижка залежить від кількості дітей в цій родині, які мають право на отримання Щецинської родинної картки
власники Щецинської родинної картки (SKR) до 18 років або до 24 років у випадку, якщо власник картки продовжує навчання в середній школі, технікумі або інституті Щецинська родинна картка з записаним правом на знижку разом з діючим документом, що підтверджує статус учня або студента денної форми навчання
батьки (законні опікуни) вказаних вище дітей Щецинська родинна картка з записаним правом на знижку
знижка на туристичний маршрут
діти віком від 4 до 10 років документ, що підтверджує вік дитини

Право на безкоштовний проїзд

уповноважені особи документи, що підтверджують право на безкоштовний проїзд
інваліди війни та інваліди-військовослужбовці (у випадку першої групи інвалідності з опікуном) книжка інваліда війни (військовослужбовця), видана компетентним органом Управління соціального страхування або посвідчення Асоціації інвалідів Республіки Польща (стаття 16 абз. 1 і 2 та стаття 41 Закону від 29 травня 1974 року про забезпечення військовослужбовців і інвалідів війни та їх сімей, уніфікований текст Законодавчий вісник 2011 р. № 7, поз. 29 з пізнішими змінами)
члени Сейму та Сенатори Республіки Польща діюче парламентське або сенаторське посвідчення (стаття 43 Закону від 9 травня 1996 року про виконання мандату посла або сенатора, уніфікований текст Законодавчий вісник 2011 р., № 7, поз. 29 з пізнішими змінами)
учні спеціальних шкіл та інтеграційних класів, а також діти, що відвідують спеціальні дитячі садки діюче посвідчення школи/дитячого садка — зразок MEN-I/51/2 i MEN-I/52/2 (стаття 17 абз. 3а закону про систему освіти від 7 вересня 1991 р., уніфікований текст Законодавчий вісник 2004 р., № 256, поз. 2572 з пізнішими змінами)
опікуни учнів, які вчаться в спеціальних школах (дитячих садках) по маршруту від місця проживання учня до школи/дитячого садка довідка, видана школою/дитячим садком (стаття 17 закону про систему освіти від 7 вересня 1991 р., уніфікований текст Законодавчий вісник 2004 р., № 256, поз. 2572 з пізнішими змінами)
вчителі та вихователі шкіл, дитячих садків та спеціальних закладів підчас здійснення опіки над інвалідами іменна довідка, видана директором школи, дитячого садка або спеціального закладу
репресовані особи діюче посвідчення репресованої особи, видане компетентним органом Управління соціального страхування (стаття 12 абз. 1 Закону від 24 січня 1991 року про ветеранів та деяких осіб, які стали жертвами війни та післявоєнних репресій, уніфікований текст Законодавчий вісник 2014 рік поз. 1206 з пізнішими змінами у зв’язку зі ст. 16 абз. 3 закону від 29 травня 1974 року про забезпечення воєнних і військових інвалідів та їх сімей, уніфікований текст Законодавчий вісник 2010 р., № 101, поз. 648 з пізнішими змінами)
працівники підприємств громадського транспорту Щецина і Поліце, а також колишні співробітники цих підприємств документ, що підтверджує місце роботи, або для пенсіонерів за віком та пенсіонерів за інвалідністю, а також колишніх працівників, що мають допенсійну допомогу та допенсійні виплати — довідка
офіцери Поліції, Муніципальної варти та Прикордонної служби діюче службове посвідчення
діти від народження до моменту початку навчання в початковій школі, але не пізніше, ніж до вересня календарного року, в якому дитині виповнюється 8 років документ, що дозволяє визначити вік дитини (наприклад, медична книжка дитини, посвідчення особи тощо)
особи старші 70 років документ, що підтверджує особу та вік пасажира
особи, повністю нездатні до самостійного існування разом з опікуном (опікуном може бути особа, якій сповнилося 13 років, встановлена уповноваженою особою з обмеженими можливостями, що подорожує у безпосередньому з ним товаристві та піклується про нього під час подорожі) дійсний витяг з лікарського висновку Управління соціального страхування (або іншої пенсійної установи Республіки Польща) та документ, що підтверджує особу
люди з суттєво обмеженими можливостями разом з опікуном (опікуном може бути особа, якій сповнилося 13 років, встановлена уповноваженою особою з обмеженими можливостями, що подорожує у безпосередньому з ним товаристві та піклується про нього під час подорожі) діюче посвідчення або лікарський висновок, виданий Повітовою групою з питань визначення групи інвалідності та документ, що підтверджує особу
сліпі від народження та особи, що втратили зір, а також їх провідники дійсне посвідчення або дійсне рішення, що підтверджує інвалідність, видане Повітовою комісією в справах визначення ступеню інвалідності, разом із документом, що посвідчує особу, або дійсне посвідчення Польської асоціації сліпих
діти та підлітки з обмеженими можливостями віком до 16 років разом з їх опікуном діюче посвідчення, що підтверджує інвалідність, видане Групою у справах оцінки інвалідності
Почесні донори крові дійсне право на безкоштовний проїзд у вигляді персоналізованої Щецинської агломераційної картки, виданої ZDiTM гідно регламентом, викладеним у Додатку 1 до Постанови № XLI/775/05 міської ради Щецина від 20 червня 2005 року про безкоштовне користування громадським транспортом почесними донорами (Законодавчий вісник Західнопоморського воєводства від 5 липня 2005 р. № 55, поз. 1269 з наст. зм.)
дійсне посвідчення, видане правлінням міста Щецина, на період, вказаний в цьому посвідченні
Заслужені донори трансплантатів посвідчення особи «Заслуженого донора трансплантантів» та документ, що підтверджує особу
Піонери міста Щецина посвідчення піонера
Почесні громадяни міста Щецина
люди нагороджені Медаллю за заслуги перед містом Щецин
власники квитків на весь день Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB-Одноденний квиток T/P) на сполучення з Берліна, а також проміжних станцій до Щецина та зі Щецина до Берліна і проміжних станцій, а також від Шведт та Ангермюнде до Щецина і з Щецина до Шведт та Ангермюнде квиток дійсний в день проїзду та до год. 3:00 наступного дня
власники діючих одноденних квитків на Deutsche Bahn під назвами: Brandenburg-Berlin-Ticket, Mecklenburg-Vorpommern-Ticket, Schönes-Wochenende-Ticket i Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht, які дають право проїзду до Щецина квиток, що діє в певний день, дає право на безкоштовний проїзд не більше 5 особам
організовані групи дітей та молоді по програмі догляду та допомоги, які приймають участь у колоніях і таборах, що організовуються благодійними установами та організаціями після попереднього погодження Президентом міста Щецина поіменний список учасників або ідентифікатори, підтверджені Управлінням доріг і міського транспорту (ZDiTM)
особи, що отримали звання «Посла Щецина» посвідчення, видане Президентом міста Щецина
члени правління дільниць Міста (масивів) діюче посвідчення радника дільниці, що виконує функції: голови, заступника голови, секретаря, скарбника або члена правління
особи, які постраждали внаслідок трагічних подій грудня 1970 року в Щецині іменна Щецинська агломераційна картка, видана Управлінням доріг і міського транспорту (ZDiTM) постраждалим особам із списку постраждалих, який був переданий ZDiTM Суспільною асоціацією Грудень ’70—Січень ’71
пасажири в день святкування Європейського дня без автомобіля кожного року 22 вересня
діти та молодь, які відвідують школи, є вихованцями виховних закладів, які діють у організаційній структурі Центру опіки над дітьми ім. Костянтина Мацеєвича у Щецині шкільне посвідчення та довідка, видана директором Центру опіки над дітьми ім. Костянтина Мацеєвича у Щецині
учні початкових шкіл, учні гімназійних класів, учнів післягімназійних та післяпочаткових шкіл, що мешкають на території Гміни міста Щецин та гмін, розташованих у межах Щецинської приміської зони, з якими Гміна міста Щецин підписала відповідні угоди дійсний дозвіл у персональній Щецинській агломераційній картці/Щецинській родинній картці
працівники Міського центру допомоги сім’ї дійсний дозвіл, виданий Міським центром допомоги сім’ї у м. Щецин
власники квитків на матч Pogoń Szczecin в день матчу в годинах 12:00—23:59 підтвердження придбання у формі: відповідного квитка/абонемента, або чека придбання квитка/абонемента, або роздруківки з Інтернет-системи (дозволяється підтвердження на мобільному пристрої), роздруківки з торговельної точки в регіоні, або запрошення на один матч
на туристичних маршрутах — діти віком до 4 років документ, що підтверджує вік дитини
особи, які мають статус «репресованої особи з політичних міркувань» або «діяча антикомуністичної опозиції та репресованої особи з політичних міркувань» діюче посвідчення, видане Управлінням у справах ветеранів війни та репресованих осіб з відповідним записом, що підтверджує статус особи, як «репресованої особи з політичних міркувань» або «діяча антикомуністичної опозиції та репресованої особи з політичних міркувань»
przewiń do góry