przejście do treści strony

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: 1 2 3 4 5 6 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Budowa chodnika przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie 19.05.2017
Budowa oraz remont nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Gryfińskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Hangarowej (bocznej) w Szczecinie 28.04.2017
ZAKUP I DOSTAWA 2 SZTUK ZAMIATAREK CHODNIKOWYCH W TYM 1 SZTUKA Z GŁOWICĄ SZORUJĄCĄ NA MOKRO POWIERZCHNI UTWARDZONYCH 28.04.2017
Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecina w 2017 rok 13.04.2017
Budowa ulicy Nastrojowej w Szczecinie 13.04.2017
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Hożej w Szczecinie” 30.03.2017
Budowa oświetlenia drogowego LED w ramach następujących części: Część nr 1: Przebudowa ulicy Rugiańskiej w celu poprawy jakości oświetlenia ulicznego - modernizacja oprawy LED Część nr 2: Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia LED w ciągu ulic Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie Etap I (ul. Miedziana) oraz Etap II (ul. Ceglana) Część nr 3: Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic Lechickiej i Zamieć w Szczecinie Etap I (ul. Lechicka) oraz Etap II (ul. Zamieć oraz Etap III (ul. Piwna) Część nr 4: Przebudowa ulicy Rapackiego w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Warcisława 30.03.2017
Zakup i dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych kompletnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami 28.03.2017
Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Andrzejewskiego w Szczecinie 20.03.2017
Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecina w 2017 rok 13.03.2017

strona: 1 2 3 4 5 6 > >>

przewiń do góry