Linie 528 – Störungen

Nachtbuslinie

Plac Zwycięstwa R. Plac Kościuszki

Haltestelle verlegt

Vom

Zusätzliche Informationen

Przystanek zlokalizowany jest przy pl. Zwycięstwa na odcinku między ul. Św. Wojciecha a ul. Więckowskiego.

Übersetzen

letzte Aktualisierung: