Line 523 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:32 0:51 2:00 3:32 4:35
Valid from 23.03.2024

Legend:

#
Departure from the nearby stop No. 23912
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle