Line 536 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
1:01
Valid from 24.04.2018
1 1:01
Valid from 24.04.2018
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle