Line 244 timetable

Daytime normal bus line

No internet connection.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
5:04 5:24 9:12 16:03 17:14 21:44
Valid from 01.01.2022
5 5:04 5:24
6
7
8
9 9:12
10
11
12
13
14
15
16 16:03
17 17:14
18
19
20
21 21:44
Valid from 01.01.2022

Legend:

b
Journey to the ‘Stobno Stacja’ loop only
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle