Line 525 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
0:06 1:06 2:06 3:06 4:22
Valid from 23.03.2024

22 23 0 1 2 3 4 5
0:06 1:06 2:06 4:22
Valid from 23.03.2024
0 0:06
1 1:06
2 2:06
3
4 4:22
Valid from 23.03.2024
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle