Line 535 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
0:30
Valid from 29.07.2023
0 0:30
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle