Line 103 timetable

Daytime normal bus line

No internet connection.

All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.