Line 521 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:35 0:23 1:23 2:58 3:46
Valid from 19.02.2024
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle