Line 521 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:41 0:29 1:29 3:04 3:52
Valid from 19.02.2024
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle