Line 524 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
3:37
Valid from 23.03.2024
3 3:37
Valid from 23.03.2024

22 23 0 1 2 3 4 5
3:37
Valid from 23.03.2024
3 3:37
Valid from 23.03.2024
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Low-floor vehicle