Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:51 4:01 5:01
Valid from 29.07.2023
23 23:51
0
1
2
3
4 4:01
5 5:01
Valid from 29.07.2023

22 23 0 1 2 3 4 5
23:51 4:01 5:01
Valid from 29.07.2023
23 23:51
0
1
2
3
4 4:01
5 5:01
Valid from 29.07.2023

Legend:

b
Journey to the ‘Jaworowa’ loop
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle