Line 58 timetable

Daytime normal bus line

This line has a changed route.

No internet connection.

All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle