Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:10 0:10 4:14
Valid from 29.07.2023
23 23:10
0 0:10
1
2
3
4 4:14
Valid from 29.07.2023

22 23 0 1 2 3 4 5
23:10 0:10 4:14
Valid from 29.07.2023
23 23:10
0 0:10
1
2
3
4 4:14
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle