Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:18 0:18 1:18 3:38 4:22
Valid from 29.07.2023
23 23:18
0 0:18
1 1:18
2
3 3:38
4 4:22
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle