Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:14 0:14 1:14 3:34 4:18
Valid from 29.07.2023
23 23:14
0 0:14
1 1:14
2
3 3:34
4 4:18
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle