Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:44 0:44 1:44 4:04 4:48
Valid from 29.07.2023
23 23:44
0 0:44
1 1:44
2
3
4 4:04 4:48
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle