Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:40 0:40 1:40 4:00 4:44
Valid from 29.07.2023
23 23:40
0 0:40
1 1:40
2
3
4 4:00 4:44
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle