Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:17 0:17 1:17 3:37 4:21
Valid from 29.07.2023
23 23:17
0 0:17
1 1:17
2
3 3:37
4 4:21
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle