Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:34 0:34 1:34 3:54 4:38
Valid from 29.07.2023
23 23:34
0 0:34
1 1:34
2
3 3:54
4 4:38
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle