×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

AktualnościRSS

Duże zmiany na ulicy Wyszyńskiego od najbliższej soboty

opublikowano: 23.06.2020 08:16 · zmodyfikowano: 23.06.2020 09:34 · wiadomość archiwalna

W najbliższą sobotę wprowadzone zostaną duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego. Roboty związane z przebudową tego ważnego węzła wchodzą w kolejny etap.

Organizacja ruchu

Przejazd przez skrzyżowanie zostanie zachowany, ale w tym etapie przewidziane jest całkowite zajęcie jezdni ulicy Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej oraz w podetapach — odcinkowo zewnętrznego pasa ulicy Wyszyńskiego. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią ulicy Wyszyńskiego w stronę mostu Długiego

Dla pojazdów jadących z prawobrzeża prawy pas na moście Długim będzie dawać możliwość tylko dla relacji skrętu w prawo, natomiast lewym pasem ruch będzie odbywać się na wprost. Dodatkowo ul. Mała Odrzańska (tzw. Ucho Sternickiego) będzie wyłączona z ruchu. Na wysokości ul. Sołtysiej pojazdy jadące z Bramy Portowej kierowane będą za pomocą zapory na południową jezdnię ul. Wyszyńskiego.

Zaplanowane objazdy: dla pojazdów jadących z Bramy Portowej zaleca się objazd przez Trasę Zamkową. Objazd dla pojazdów nadjeżdżających z al. Niepodległości został wyznaczony przez ul. Nową. Pojazdy jadące z ul. Dworcowej kierowane będą na zalecany objazd przez Trasę Zamkową.

Komunikacja miejska

Od 27.06.2020 (dla linii nocnych od nocy z 27 na 28.06) do odwołania wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Brama Portowa — Turkusowa oraz wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii autobusowych, których trasa przebiega przez ul. Wyszyńskiego.

Kursowanie linii 2 zostanie zawieszone.

Tramwaje linii 7 kursować będą na zmienionej trasie Krzekowo — Brama Portowa — Potulicka według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania.

Tramwaje linii 8 kursować będą na zmienionej trasie Gumieńce — Brama Portowa — Dworzec Niebuszewo według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania.

Tramwaje linii 10 będą kursować według specjalnego letniego rozkładu jazdy.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 807, kursująca na trasie Turkusowa — Walecznych — rondo Ułanów Podolskich — Leszczynowa — Eskadrowa — most Pionierów Miasta Szczecina — Gdańska — Energetyków — Wyszyńskiego — Brama Portowa. Na trasie uruchomione zostaną przystanki:

Przejazd między przystankami Brama Portowa 10822 i Plac Zwycięstwa 10731 realizowany będzie jako techniczny, bez pasażerów.

Kursy wykonywane będą z częstotliwością:

W związku ze zmianą organizacji ruchu i skierowaniem całości ruchu przez południową jezdnię ul. Wyszyńskiego, zawieszeniu ulegną dotychczasowe przystanki „Wyszyńskiego” dla linii autobusowych kursujących przez ul. Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej, tj. 52, 76, A, B, C, G, H, 522, 531 i 532 (nr 10916, 10917, 10918). W zamian uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy (nr 10919), zlokalizowany na wysokości skrzyżowania z ul. Mściwoja, na dotychczasowym peronie dla linii tramwajowych w kierunku Turkusowej.

Autobusy linii 75, 521, 527 i 528 wycofane zostaną z ul. Wyszyńskiego i skierowane przez ul. Nową i Dworcową. Wyłączone z użytkowania dla tych linii zostaną przystanki „Dworcowa” (tylko linia 75) oraz „Wyszyńskiego”. W zamian uruchomiony zostanie przystanek „Plac Tobrucki” wspólny z linią 3. Na węźle „Brama Portowa” autobusy będą się zatrzymywać na przystankach wspólnych z liniami 61 i 87 (w obu kierunkach). Linie kursować będą według normalnych rozkładów jazdy.

O zadaniu

W tym etapie zaplanowany został demontaż trakcji oraz torowiska Wyszyńskiego i Mała Odrzańska. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i odwodnienia zwrotnic. Prace prowadzone przy między przy korycie torowiska, podbudowie, torach, rozjazdach, nawierzchni na przejeździe przez torowisko i przez Małą Odrzańską.

Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo-tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego — Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego. Roboty powinny zakończyć się jesienią tego roku.

Przypominamy, że zakres zmian na węźle „Szarych Szeregów” obejmuje między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w al. Wojska Polskiego oraz al. Piastów z rozjazdami. W ramach prac wykonany zostanie także remont jezdni ronda pl. Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace obejmą również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.

Roboty wykonuje firma ZUE S.A. za kwotę 44.894.559,07 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

powiązane linie: 7, 8, 10, 52, 75, 76, A, B, C, G, H, 807, 521, 522, 527, 528, 531, 532

przewiń do góry