Przewóz bagażu

W lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przewóz bagażu jest bezpłatny.

Maksymalne wymiary przewożonego bagażu nie mogą przekroczyć 100×50×100 cm, czyli łącznie sumy wymiarów 250 cm. Powyższe wymiary nie dotyczą rowerów, wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. Przewóz rzeczy o wymiarach większych jest zabroniony i podlega opłacie dodatkowej, do nałożenia której uprawnieni są kontrolerzy biletów.