API – pojazdy

Informacje o bieżącej lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej. Zobacz również: GTFS.

 • Endpoint: GET https://www.zditm.szczecin.pl/api/v1/vehicles
 • Typ danych: application/json
 • Częstotliwość aktualizacji: co ok. 20 sekund

Struktura danych

{
 "data": [
  {
   "line_id": 1,
   "line_number": "1",
   "line_type": "day",
   "line_subtype": "normal",
   "vehicle_type": "tram",
   "vehicle_id": 253,
   "vehicle_number": "121",
   "route_variant_number": 12,
   "service": "001-02",
   "direction": "Osiedle Zawadzkiego",
   "previous_stop": "Brama Portowa",
   "next_stop": "Plac Żołnierza Polskiego",
   "latitude": 53.4282798767,
   "longitude": 14.5524597168,
   "velocity": 10,
   "punctuality": 0,
   "updated_at": "2023-05-27T10:05:41.000000Z"
  },

  ...

 ]
}
 • int id – identyfikator linii (niezmienny)
 • string line_number – oznaczenie (numer) linii (może ulegać zmianom)
 • string line_type – typ linii:
  • day – linia dzienna
  • night – linia nocna
 • string line_subtype – podtyp linii:
  • normal – linia zwykła
  • semi-fast – linia przyspieszona
  • fast – linia pospieszna
  • replacement – linia zastępcza
  • additional – linia dodatkowa
  • special – linia specjalna
  • tourist – linia turystyczna
 • string vehicle_type – rodzaj trakcji:
  • skm – pociąg SKM
  • tram – tramwaj
  • bus – autobus
 • int vehicle_id – identyfikator pojazdu
 • string vehicle_number – numer taborowy pojazdu
 • int route_variant_number – numer trasy danej linii, na której pojazd realizuje obecnie kurs
 • string service – oznaczenie zadania (brygady) realizowanego przez pojazd
 • string|null direction – nazwa kierunku dla kursu realizowanego obecnie przez pojazd
 • string|null previous_stop – nazwa poprzedniego przystanku
 • string|null next_stop – nazwa kolejnego przystanku
 • float latitude – współrzędne geograficzne pojazdu (szerokość geograficzna)
 • float longitude – współrzędne geograficzne pojazdu (długość geograficzna)
 • int velocity – prędkość chwilowa pojazdu w km/h
 • int punctuality – odstępstwo od rozkładu jazdy w minutach (wartość 0 oznacza kurs realizowany zgodnie z rozkładem jazdy, wartość mniejsza od 0 oznacza kurs opóźniony, a wartość większa od 0 – kurs przyspieszony)
 • string updated_at – moment ostatniej aktualizacji danych

Informacje ogólne

 1. Dane udostępniane są bezpłatnie, do wykorzystania w dowolnym celu, a ich użycie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 2. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nie gwarantuje, że udostępniane dane są prawidłowe i kompletne. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody lub niewłaściwe decyzje podjęte na ich podstawie.
 3. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest podanie źródła danych, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub – w formie skróconej – ZDiTM Szczecin.
 4. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest – jeżeli jest to możliwe – umieszczenie odsyłacza do niniejszej strony lub do strony głównej.
 5. Klient powinien rozpoznawać i honorować nagłówki HTTP Cache-Control i ETag.
 6. Liczba żądań do API jest limitowana. Limit jest wspólny dla wszystkich endpointów i wynosi 6000 żądań na godzinę na adres IP. Nagłówek X-RateLimit-Remaining zawiera liczbę żądań pozostałych w ramach dostępnego limitu. Po wyczerpaniu limitu zwracany jest kod odpowiedzi HTTP 429. Nagłówek odpowiedzi X-RateLimit-Reset zawiera wówczas uniksowy timestamp równy czasowi zresetowania limitu, a nagłówek Retry-After zawiera liczbę sekund pozostałych do zresetowania limitu.
 7. Jeżeli to możliwe, w nagłówku User-Agent żądania należy umieścić informację o podmiocie korzystającym z danych (np. nazwa aplikacji, strony internetowej, adres URL).
 8. W przypadku nadmiernego obciążania serwera ZDiTM Szczecin zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zablokowania dostępu do API.