Show this page in English

Szczecińska Karta Rodzinna

Szczecin Przyjazny Rodzinie

„Szczecin Przyjazny Rodzinie” to program funkcjonujący od 2012 roku. W jego ramach wydawana jest Szczecińska Karta Rodzinna (SKR), która jest skierowana do rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci i zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Gminy Police, Gminy Dobra (Szczecińska) lub Gminy Kołbaskowo. Posiadanie SKR umożliwia m.in. dostęp na preferencyjnych warunkach do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy komunikacji miejskiej.

Więcej informacji o programie, w tym informacje o sposobie uzyskania Szczecińskiej Karty Rodzinnej, można znaleźć w poświęconym temu specjalnym serwisie internetowym.

Ulgi dla uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”

Ulgi dla dzieci

Bilety miesięczne oraz bilety trzymiesięczne imienne sieciowe na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (za wyjątkiem uczniów szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienia) — uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”: 1,00 zł.

Bilety miesięczne dla dzieci niebędących uczniami szkoły podstawowej

liczba dzieci +2 +3 +4 +5 +6 +7 i więcej
ulga 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 27,00 zł 21,00 zł 15,00 zł 9,00 zł 3,00 zł 0,60 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) z wyjątkiem turystycznych 36,00 zł 28,00 zł 20,00 zł 12,00 zł 4,00 zł 0,80 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 36,00 zł 28,00 zł 20,00 zł 12,00 zł 4,00 zł 0,80 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie ( ) z wyjątkiem turystycznych 63,00 zł 49,00 zł 35,00 zł 21,00 zł 7,00 zł 1,40 zł

Bilety trzymiesięczne dla dzieci niebędących uczniami szkoły podstawowej

liczba dzieci +2 +3 +4 +5 +6 +7 i więcej
ulga 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 72,00 zł 56,00 zł 40,00 zł 24,00 zł 8,00 zł 1,60 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) z wyjątkiem turystycznych 103,50 zł 80,50 zł 57,50 zł 34,50 zł 11,50 zł 2,30 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 99,00 zł 77,00 zł 55,00 zł 33,00 zł 11,00 zł 2,20 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie ( ) z wyjątkiem turystycznych 166,50 zł 129,50 zł 92,50 zł 55,50 zł 18,50 zł 3,70 zł

Ulgi dla rodziców

Bilety miesięczne

liczba dzieci UR+2 UR+3 UR+4 UR+5 UR+6 UR+7 UR+8 UR+9 UR+10 UR+11 UR+12 i więcej
ulga 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 57,00 zł 51,00 zł 45,00 zł 39,00 zł 33,00 zł 27,00 zł 21,00 zł 15,00 zł 9,00 zł 3,00 zł 0,60 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) z wyjątkiem turystycznych 76,00 zł 68,00 zł 60,00 zł 52,00 zł 44,00 zł 36,00 zł 28,00 zł 20,00 zł 12,00 zł 4,00 zł 0,80 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 76,00 zł 68,00 zł 60,00 zł 52,00 zł 44,00 zł 36,00 zł 28,00 zł 20,00 zł 12,00 zł 4,00 zł 0,80 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie ( ) z wyjątkiem turystycznych 133,00 zł 119,00 zł 105,00 zł 91,00 zł 77,00 zł 63,00 zł 49,00 zł 35,00 zł 21,00 zł 7,00 zł 1,40 zł

Bilety trzymiesięczne

liczba dzieci UR+2 UR+3 UR+4 UR+5 UR+6 UR+7 UR+8 UR+9 UR+10 UR+11 UR+12 i więcej
ulga 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 152,00 zł 136,00 zł 120,00 zł 104,00 zł 88,00 zł 72,00 zł 56,00 zł 40,00 zł 24,00 zł 8,00 zł 1,60 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) z wyjątkiem turystycznych 218,50 zł 195,50 zł 172,50 zł 149,50 zł 126,50 zł 103,50 zł 80,50 zł 57,50 zł 34,50 zł 11,50 zł 2,30 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 209,00 zł 187,00 zł 165,00 zł 143,00 zł 121,00 zł 99,00 zł 77,00 zł 55,00 zł 33,00 zł 11,00 zł 2,20 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie ( ) z wyjątkiem turystycznych 351,50 zł 314,50 zł 277,50 zł 240,50 zł 203,50 zł 166,50 zł 129,50 zł 92,50 zł 55,50 zł 18,50 zł 3,70 zł
załączniki
przewiń do góry