Rodzaje kart SKA

Szczecińska Karta Aglomeracyjna dostępna jest w dwóch wariantach:

 • imienna,
 • na okaziciela.

Karta imienna

 • Karta jest nośnikiem elektronicznych biletów okresowych i/lub punktów na e-portmonetce oraz informacji o ewentualnych ulgach bądź uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów.
 • Na karcie nadrukowane jest zdjęcie posiadacza karty oraz imię, nazwisko i numer karty.
 • W pamięci karty zapisane są: adres zamieszkania posiadacza karty, numer PESEL, data urodzenia, uprawnienia do ulgi oraz data obowiązywania ulgi.
 • Karta ważna jest przez 10 lat od daty jej aktywowania w systemie (po upływie tego okresu kartę można wymienić bezpłatnie).
 • Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne.
 • Za wydanie duplikatu karty pobiera się opłatę w wysokości 10,00 zł. Duplikat wydaje się w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży karty SKA.
 • Duplikat karty SKA imiennej zagubionej, zniszczonej lub skradzionej wydaje się na pisemny wniosek użytkownika karty po uprzednim zablokowaniu w systemie poprzedniej karty. Na duplikacie karty przenoszone są wszystkie dane użytkownika karty wraz z doładowaniem biletu okresowego oraz punktów na e-portmonetce.
 • Pasażer może być w posiadaniu jednej ważnej spersonalizowanej karty SKA. Wyjątek stanowi posiadanie karty SKA oraz karty SKR.

Karta na okaziciela

 • Karta oznaczona graficznie tylko numerem karty, bez nadrukowanych i zapisanych w formie elektronicznej danych identyfikujących użytkownika.
 • Karta jest nośnikiem elektronicznych biletów okresowych na okaziciela i/lub punktów na e-portmonetce.
 • Wydanie karty SKA na okaziciela następuje wyłącznie za pobraniem 10,00 zł oraz jednoczesnym doładowaniu na nią biletu okresowego na okaziciela i/lub doładowaniem elektronicznej portmonetki w wysokości minimum 10,00 zł – maksimum 150,00 zł.
 • Karta ważna jest przez 10 lat od daty jej aktywowania w systemie (po upływie tego okresu kartę można wymienić bezpłatnie).