Dostępność

Projekt „Głusi w przestrzeni publicznej”

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w latach 2015–2016 wziął udział w projekcie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, Urzędu Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. „Głusi w przestrzeni publicznej II”, który miał na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu i budowanie dla Głuchych przyjaznej przestrzeni publicznej.

W ramach projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej II” zostały opracowane dla potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które do dzisiaj są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury przez migających urzędników UM Szczecin). Co warte podkreślenia, korzystają z nich nie tylko Głusi, ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur ułatwia obywatelom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw. Ponadto, podjęte były działania mające na celu poszerzanie Głuchym dostępu do informacji publicznej oraz wyposażenie pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących.

Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego zostali przeszkoleni z zakresu specyfiki komunikowania się z osobami niesłyszącymi, a także przeprowadzili prelekcje poświęcone zadaniom realizowanym przez jednostkę.

W ramach projektu opracowane zostały ulotki informujące o tym, jak kierowca/motorniczy powinien postępować z Głuchym w sytuacji kryzysowej. Ulotki przekazane zostały do spółek przewozowych celem umieszczenia w pojazdach komunikacji miejskiej.

przewiń do góry