API – opisy zmian w rozkładach jazdy

Informacje o niedawnych i nadchodzących zmianach w rozkładach jazdy.

 • Endpoint: GET https://www.zditm.szczecin.pl/api/v1/timetable-change-descriptions
 • Typ danych: application/json
 • Częstotliwość aktualizacji: w miarę potrzeb

Struktura danych

{
 "data": [
  {
   "id": 283,
   "valid_from": "2023-05-27T22:00:00.000000Z",
   "valid_to": null,
   "description": {
    "pl": "zmiana tras i rozkładów jazdy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532",
    "en": "change of the lines 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 routes and timetables",
    "de": "geänderte Strecken und Fahrpläne der Linien 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532",
    "uk": "зміна схеми і розкладів руху маршрутів 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532"
   },
   "updated_at": "2023-05-28T11:45:41.000000Z"
  },

  ...

 ]
}
 • int id – identyfikator opisu zmian
 • string valid_from – moment rozpoczęcia obowiązywania zmian w rozkładach jazdy
 • string|null valid_to – moment zakończenia obowiązywania zmian w rozkładach jazdy (wartość null oznacza, że nie został określony moment zakończenia obowiązywania zmian)
 • object description – obiekt zawierający opis zmian w rozkładach jazdy
  • string pl – opis zmian w rozkładach jazdy w języku polskim
  • string en – opis zmian w rozkładach jazdy w języku angielskim
  • string de – opis zmian w rozkładach jazdy w języku niemieckim
  • string uk – opis zmian w rozkładach jazdy w języku ukraińskim
 • string updated_at – moment ostatniej aktualizacji danych

Informacje ogólne

 1. Dane udostępniane są bezpłatnie, do wykorzystania w dowolnym celu, a ich użycie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 2. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nie gwarantuje, że udostępniane dane są prawidłowe i kompletne. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody lub niewłaściwe decyzje podjęte na ich podstawie.
 3. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest podanie źródła danych, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub – w formie skróconej – ZDiTM Szczecin.
 4. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest – jeżeli jest to możliwe – umieszczenie odsyłacza do niniejszej strony lub do strony głównej.
 5. Klient powinien rozpoznawać i honorować nagłówki HTTP Cache-Control i ETag.
 6. Liczba żądań do API jest limitowana. Limit jest wspólny dla wszystkich endpointów i wynosi 6000 żądań na godzinę na adres IP. Nagłówek X-RateLimit-Remaining zawiera liczbę żądań pozostałych w ramach dostępnego limitu. Po wyczerpaniu limitu zwracany jest kod odpowiedzi HTTP 429. Nagłówek odpowiedzi X-RateLimit-Reset zawiera wówczas uniksowy timestamp równy czasowi zresetowania limitu, a nagłówek Retry-After zawiera liczbę sekund pozostałych do zresetowania limitu.
 7. Jeżeli to możliwe, w nagłówku User-Agent żądania należy umieścić informację o podmiocie korzystającym z danych (np. nazwa aplikacji, strony internetowej, adres URL).
 8. W przypadku nadmiernego obciążania serwera ZDiTM Szczecin zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zablokowania dostępu do API.