×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Zamówienia publiczneRSS

Uwaga! Informacja w związku z zamknięciem Biura Obsługi Interesantów dla osób z zewnątrz

Wizyty dotyczące zamówień publicznych (składanie lub otwarcia ofert, wadia itp.) rozpatrywane będą indywidualnie przez pracownika Działu Zamówień Publicznych. Po przyjściu do budynku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie należy zgłosić cel wizyty („Zamówienia publiczne”) i poczekać na kontakt właściwego urzędnika.

Jednocześnie w związku z obecną sytuacją i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Przebudowa drogi w ciągu ul. Serbskiej w Szczecinie. 23.06.2020 08.07.2020 08:30
Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych 18.05.2020 02.06.2020 08:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego w Szczecinie”. 30.04.2020 08.05.2020 09:00
Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Szczecinie 29.04.2020 14.05.2020 09:50
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na lewobrzeżu Szczecina 21.04.2020 26.05.2020 08:30
Usługa polegającą na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2020.110) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 07.04.2020 15.04.2020 09:30
Wykonanie montaży i demontaży urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 07.04.2020 15.04.2020 08:30
17.04.2020 11:30
Przebudowa jezdni oraz chodników na ulicy Jarogniewa w Szczecinie 28.02.2020 16.03.2020 09:30
Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie 26.02.2020 12.03.2020 09:30
Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym 26.02.2020 27.03.2020 09:30
Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2020-2022 25.02.2020 11.03.2020 09:30
Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2020-2022 13.02.2020 28.02.2020 09:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego” 13.02.2020 21.02.2020 09:30
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2020.110) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 12.02.2020 20.02.2020 08:30
PRZEBUDOWA AL. JANA PAWŁA II NA ODCINKU OD UL. FELCZAKA DO PL. GRUNWALDZKIEGO W SZCZECINIE 04.02.2020 06.03.2020 09:30
11.03.2020 09:30
20.03.2020 09:30
26.03.2020 09:30
02.04.2020 09:30
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na prawobrzeżu Szczecina 31.01.2020 11.02.2020 08:30
Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie 27.01.2020 07.02.2020 10:50
Przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Braniborskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Chobolańskiej w Szczecinie 20.01.2020 04.02.2020 09:30
Przebudowa chodnika na ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Gen. Sikorskiego do ul. Piastów przy rektoracie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 15.01.2020 30.01.2020 09:30
Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy serwerowej wraz z oprogramowaniem specjalistycznym na potrzeby Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 30.12.2019 07.01.2020 08:30
Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie 30.12.2019 15.01.2020 10:50
Konserwacje, naprawy, usuwanie awarii w obiektach przenośnych, urządzeniach, przystankowych znajdujących się na trasach komunikacyjnych oraz wykonywanie i montaż urządzeń na nowo uruchamianych przystankach linii komunikacyjnych 11.12.2019 19.12.2019 08:30
Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na Żądanie) na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy 06.12.2019 19.12.2019 09:30
30.12.2019 09:30
07.01.2020 09:30
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. 06.12.2019 16.12.2019 08:30
Utrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 03.12.2019 17.12.2019 09:30
Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego 02.12.2019 18.12.2019 09:30
09.01.2020 09:30
Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2020-2022 25.11.2019 10.12.2019 09:30
16.12.2019 11:30
18.12.2019 09:30
Ochrona fizyczna obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów poprzez przyjmowanie i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów 19.11.2019 28.11.2019 09:30
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych: Część I: prawobrzeże Szczecina, Część II: lewobrzeże Szczecina 19.11.2019 20.12.2019 08:30
Bezgotówkowe tankowanie paliwa do pojazdów służbowych ZDiTM w Szczecinie 13.11.2019 22.11.2019 09:30
26.11.2019 09:30
CZĘŚĆ I: „Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)”. CZĘŚĆ II: „Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów na obszarze miasta Szczecin na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990)”. 13.11.2019 22.11.2019 08:30
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 13.11.2019 16.12.2019 09:30
WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TRASACH KOMUNIKACYJNYCH MIASTA SZCZECIN 05.11.2019 14.11.2019 09:30
19.11.2019 09:30
Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2020-2022. 28.10.2019 12.11.2019 09:30
Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Szczecin w latach 2020 – 2022 22.10.2019 07.11.2019 08:30
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych samochodów: Część nr I: Samochód dostawczy typu furgon Część nr II: Samochód dostawczy typu kombivan 16.10.2019 24.10.2019 09:30
29.10.2019 09:30
Sprzątanie pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 szt. plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin 14.10.2019 22.10.2019 08:30
24.10.2019 08:30
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin 10.10.2019 18.10.2019 09:30
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 02.10.2019 15.10.2019 08:30
OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECIN”, Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym , Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie 02.10.2019 04.11.2019 09:30
Przebudowa ulicy Zadumanej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED- Etap I (na odcinku od ul. Pyrzyckiej do łącznika z ul. Nauczycielską), Etap II (na odcinku od ul. Zadumanej do posesji o adresie Pyrzycka 17a), Etap 3 (na odcinku od ul. Zadumanej do ul. Nauczycielskiej - łącznik), Etap 4 (na odcinku od łącznika z ul. Nauczycielską do granic miasta) 27.09.2019 14.10.2019 09:30
Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie. 24.09.2019 09.10.2019 09:30
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych: Część I: prawobrzeże Szczecina, Część II: lewobrzeże Szczecina 05.09.2019 10.10.2019 08:30
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 27.08.2019 27.09.2019 09:30
07.10.2019 09:30
ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECINA, w tym: Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże. Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże. Część III: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecin oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód. 26.08.2019 26.09.2019 08:30
08.10.2019 08:30
Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Szczecińskiej (po stronie ul. Sarniej, od ul. Duńskiej do posesji Szczecińska 25) 23.08.2019 09.09.2019 09:30
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin 21.08.2019 29.08.2019 10:30
Przebudowa ciągu pieszego (schodów) w ciągu ul. Walczaka do ul. Skalistej w Szczecinie 16.08.2019 02.09.2019 09:30
04.09.2019 08:30
Przebudowa ul. Źródlanej na odcinku od ul. Ku Słońcu do Ul. Szeligowskiego 14.08.2019 29.08.2019 09:30
30.08.2019 09:30
Utrzymanie wraz z montażem barierek ochronnych (różne rodzaje określone w załączniku nr 1A) w granicach administracyjnych miasta Szczecin. 14.08.2019 29.08.2019 08:30
Zakup i dostawę 2 zamiatarek kompaktowych. 08.08.2019 19.08.2019 08:30
22.08.2019 08:30
Przyjęcie odpadów ulegających biodegradacji 05.08.2019 13.08.2019 09:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Grota-Roweckiego w Szczecinie” 31.07.2019 09.08.2019 09:30

Zamówienia o wartości do 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Rolnej w Szczecinie” związanej z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac. 17.06.2020 22.06.2020 15:00
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w stacjonarnych i mobilnych automatach biletowych. 10.06.2020 19.06.2020 12:00
25.06.2020 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Łowieckiej w Szczecinie” 09.06.2020 16.06.2020 15:00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbiórka wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Łowieckiej w Szczecinie" 14.05.2020 20.05.2020 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach następujących zadań: 1. "Przebudowa przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod ul. Pyrzycką w Szczecinin" 2. "Przebudowa przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej w Szczecinie" 13.05.2020 22.05.2020 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Budowa obiektu inżynierskiego nad Suchym Kanałem w ciągu ul. Stołczyńskiej w Szczecinie. 08.05.2020 18.05.2020 15:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu drogowego nad torami PKP zlokalizowanego w ciągu ul. Mickiewicza w Szczecinie na działkach nr 4Tk i 5 dr w obrębie geodezyjnym 2148 z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót 28.04.2020 05.05.2020 15:00
Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie 07.04.2020 15.04.2020 12:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Łabędziej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Krasińskiego w Szczecinie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Łabędziej z ul. Sportową 03.02.2020 10.02.2020 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żyznej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia 31.01.2020 07.02.2020 15:00
Usługę w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM 29.01.2020 07.02.2020 12:00
Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2020 31.12.2019 10.01.2020 15:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Krasickiego na odcinku od ul. Ostrawickiej do ul. Traugutta w Szczecinie” z podziałem na dwa etapy: a) Etap 1: Przebudowa chodników w ciągu ul. Krasickiego na odcinku od ul. Ostrawickiej do ul. Traugutta w Szczecinie b) Etap 2: Przebudowa chodników w ciągu ul. Krasickiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Ostrawickiej w Szczecinie 05.12.2019 13.12.2019 12:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Arkońskiej do ul. Zdrojowej w Szczecinie” 05.12.2019 12.12.2019 12:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodników w ciągu al. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki w Szczecinie” z podziałem na dwa etapy: a) Etap 1: Przebudowa chodników w ciągu al. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki w Szczecinie b) Etap 2: Przebudowa chodników w ciągu al. Piastów na odcinku od Placu Kościuszki do Placu Szarych Szeregów w Szczecinie” 05.12.2019 13.12.2019 12:00
Świadczenie usługi pośrednictwa płatności za zakup biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań e-portmonetki przez Internet. 20.11.2019 25.11.2019 15:00
Świadczenie usługi pośrednictwa płatności za zakup biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań e-portmonetki przez Internet 12.11.2019 19.11.2019 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Niepołomickiej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED" 28.10.2019 06.11.2019 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu w ciągu ul. Łukasińskiego w rejonie przystanku „Ogrody Działkowe” w Szczecinie". 03.10.2019 11.10.2019 15:00
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Duńskiej w Szczecinie na odcinku od posesji nr 43 (budynek starej SP7) do posesji 63 Duńska wraz z uzupełnieniem szpaleru drzew 26.09.2019 03.10.2019 15:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Lipowej do wiaduktu kolejowego – etap I oraz „Przebudowa ulicy Koszalińskiej na odcinku od wiaduktu Kolejowego do posesji Koszalińska 2b – etap II 24.09.2019 01.10.2019 15:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zgodnie z wytycznymi z przeglądu technicznego z 2018 roku mostu w ciągu ul. A. Krzywoń w Szczecinie wraz z określeniem zakresu prac mających na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu do wykonania remontu 19.09.2019 27.09.2019 12:00
Przebudowa ulicy Pszczelnej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 18.09.2019 27.09.2019 12:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa jezdni i chodników w ciągu ul. Budzysza Wosia 18.09.2019 27.09.2019 12:00
Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego przy ulicy Rymarskiej w Szczecinie w pasie drogi krajowej nr 31 zlokalizowanego na działce 21, obr. 4180 Szczecin 28.08.2019 04.09.2019 15:00
Zakup i dostawa 6 sztuk wiat przystankowych 30.07.2019 09.08.2019 12:00
przewiń do góry