Zamówienia publiczne

Wartość Przedmiot zamówienia Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert
powyżej 130 tys. zł Budowa zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej w Szczecinie.
do 130 tys. zł Druk i dostawę biletów jednorazowych, karnetów 10 przejazdowych, biletów dobowych, wielodobowych, biletów rodzinnych weekendowych.
powyżej 130 tys. zł Budowa obiektu mostowego na rzece Żołnierska Struga w ciągu ulicy Lubczyńskiej w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Zakup dwóch zamiatarek kompaktowych z podziałem na części: Część I: zakup zamiatarki kompaktowej o DMC 2 200-2 500 kg, Część II: zakup zamiatarki kompaktowej o DMC 3 500 kg z jedną głowicą szorującą
powyżej 130 tys. zł Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. 26 Kwietnia i ul. Witkiewicza
powyżej 130 tys. zł Zakup, dostawa i montaż 5 sztuk dwustronnych tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie tj. konserwacja i naprawy elementów Systemu Informacji miejskiej (SIM) oraz uzupełnianie oznakowania nowo powstałych ulic na terenie miasta Szczecin.
powyżej 130 tys. zł Wykonanie robót budowlanych pn. Spójne trasy rowerowe dla Szczecina – ul. Matejki.
do 130 tys. zł Przebudowa pasa drogowego ul. 3 maja, Plac Zawiszy, Plac Stefana Batorego, Stoisława, Jana i Jerzego Śniadeckich polegająca na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy 3 - go maja znajdujących się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Śniadeckich do skrzyżowania z ulicą Narutowicza w trzech lokalizacjach
powyżej 130 tys. zł Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon „Transport na żądanie" na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy
powyżej 130 tys. zł Przebudowa ulicy Koszarowej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED wraz z wymianą opraw istniejących punktów oświetleniowych.
do 130 tys. zł Naprawy, przeglądy przebiegowe, okresowe badania techniczne na SKP samochodów służbowych ZDiTM
do 130 tys. zł Zakup, wymiana sezonowa oraz naprawa ogumienia w samochodach ZDiTM
powyżej 130 tys. zł Oczyszczanie miasta Szczecin, w tym: Część I: Oczyszczanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i innych miejsc w pasie drogowym. Część II: Oczyszczanie ręczne jezdni, oczyszczanie dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym
powyżej 130 tys. zł Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
powyżej 130 tys. zł Dostawa i wdrożenie Systemu do kontroli biletów wraz z urządzeniami peryferyjnymi tj. 25 szt. terminali kontrolerskich
powyżej 130 tys. zł "Budowa ul. Olszynki Grochowskiej od ul. Dąbskiej do posesji nr 10 w Szczecinie z podziałem na dwa etapy:1) Etap 1 – budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej do posesji nr 92) Etap 2 – budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej od posesji nr 9 do posesji nr 10 zakończonego placem do zawracania” wraz z budową oświetlenia „Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogowego przy ul. Olszynki Grochowskiej w Szczecinie na działkach 47, 48/14, 48/15, 48/18 obręb 4084, na działkach 37/8, 32/3, 27 obręb 4147".
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektów oraz pojazdów sprowadzanych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów: przyjmowanie pojazdów i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów.
powyżej 130 tys. zł Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon - transport na żądanie na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie czystości na terenie Centrum Gminy Miasta Szczecin
powyżej 130 tys. zł Usługa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin
do 130 tys. zł Przeprowadzenie przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych zamiatarek Hako oraz dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych
do 130 tys. zł Naprawy, przeglądy przebiegowe, okresowe badania techniczne na SKP samochodów służbowych ZDiTM
do 130 tys. zł Świadczenie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w kontrolowaniu urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską
do 130 tys. zł Opracowanie dokumentacji projektów budowlano – wykonawczych w ramach zadania pn. "Spójne trasy rowerowe dla Szczecina: ul. Mickiewicza
do 130 tys. zł Zakup akcesoriów samochodowych i wyposażenia
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów (tj. rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego) wraz z umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie z podziałem na części
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych w tym: Część I: Prawobrzeże Szczecina; Część II: Lewobrzeże Szczecina
powyżej 130 tys. zł Dostawa i wdrożenie Systemu do kontroli biletów wraz z urządzeniami peryferyjnymi tj. 25 szt. terminali kontrolerskich
do 130 tys. zł Wykonanie okresowych pomiarów ruchu drogowego w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich w Szczecinie