Zamówienia publiczneRSS

Uwaga! Informacja w związku z zamknięciem Biura Obsługi Interesantów dla osób z zewnątrz

Wizyty dotyczące zamówień publicznych (składanie lub otwarcia ofert, wadia itp.) rozpatrywane będą indywidualnie przez pracownika Działu Zamówień Publicznych. Po przyjściu do budynku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie należy zgłosić cel wizyty („Zamówienia publiczne”) i poczekać na kontakt właściwego urzędnika.

Jednocześnie w związku z obecną sytuacją i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

Zamówienia o wartości powyżej 130 tys. zł

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ”Spójne trasy rowerowe dla Szczecina –ul. Sczanieckiej 21.04.2023 09.05.2023 09:00
12.05.2023 09:00
17.05.2023 09:00
19.05.2023 09:00
Naprawa, dostosowanie i konserwacja preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów funkcjonującego w ciągu ulic: Floriana Krygiera i Emila Zegadłowicza w Szczecinie 20.04.2023 28.04.2023 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 sztuk przepustów na rzece Bukowej w Szczecinie 12.04.2023 24.04.2023 09:00
Utrzymanie tj. konserwacja i naprawy elementów Systemu Informacji Miejskiej (SIM) oraz uzupełnianie oznakowania nowo powstałych ulic na terenie miasta Szczecin. 03.04.2023 17.04.2023 09:00
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator 28.03.2023 25.04.2023 09:00
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Mieszka I przy posesji nr 81 w Szczecinie 22.03.2023 06.04.2023 09:00
12.04.2023 09:00
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki dz. nr 17, 20, 24/1, 27/1 obręb 4157, dz. nr 1 obręb 4159 15.02.2023 02.03.2023 09:00
10.03.2023 09:00
14.03.2023 09:00
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów (tj. rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego) wraz z umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie z podziałem na części: Część I: usuwanie pojazdów trybie art. 50a (o DMC do 3,5T) PoRD,Część II: usuwanie pojazdów w trybie art. 50a ( o DMC pow. 3,5T) oraz w trybie art. 130a PoRD 01.02.2023 10.02.2023 09:00
Usługa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin. 12.01.2023 20.01.2023 09:00
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki dz. nr 17, 20, 24/1, 27/1 obręb 4157, dz. nr 1 obręb 4159 03.01.2023 19.01.2023 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 sztuk przepustów na rzece Bukowej w Szczecinie 28.12.2022 11.01.2023 09:00
13.01.2023 09:00
Oczyszczanie miasta Szczecin”, w tym: Część I: Oczyszczanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i innych miejsc w pasie drogowym. Część II: Oczyszczanie ręczne jezdni, oczyszczanie dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym 06.12.2022 03.01.2023 09:00
Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon „Transport na Żądanie” na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy 02.12.2022 29.12.2022 09:00
04.01.2023 09:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka 30.11.2022 28.12.2022 09:00
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w 2023 roku 25.11.2022 12.12.2022 09:00
Usługa polegająca na uzupełnianiu szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w Szczecinie 24.11.2022 02.12.2022 09:00
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 24.11.2022 05.12.2022 09:00
Opróżnianie i serwisowanie koszy na terenie Gminy Miasto Szczecin 23.11.2022 19.12.2022 09:00
Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2023-2025 16.11.2022 01.12.2022 09:00
02.12.2022 09:00
Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2023-2025 14.11.2022 29.11.2022 09:00
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych w tym: Część I: Prawobrzeże Szczecina; Część II: Lewobrzeże Szczecina 14.11.2022 12.12.2022 09:00
Usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektów oraz pojazdów sprowadzanych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów: przyjmowanie pojazdów i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów. 09.11.2022 17.11.2022 09:00
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin. 02.11.2022 10.11.2022 09:00
Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 sztuk plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin 31.10.2022 08.11.2022 09:00
16.11.2022 09:00
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator 31.10.2022 28.11.2022 09:00
Utrzymanie czystości na terenie centrum Gminy Miasta Szczecin 28.10.2022 25.11.2022 09:00
30.11.2022 09:00
Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie 26.10.2022 08.11.2022 09:00
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w 2023 roku 26.10.2022 10.11.2022 09:00
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2022.988)i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego 25.10.2022 07.11.2022 09:00
Utrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacja Miejską (CSZKM) będącego w posiadaniu Zamawiającego 24.10.2022 21.11.2022 09:00
Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Szczecin w latach 2023-2025 19.10.2022 04.11.2022 09:00
09.11.2022 09:00
Usługa polegająca na uzupełnianiu szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w Szczecinie 13.10.2022 21.10.2022 09:00
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarzadzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin, w latach 2023 - 2025 12.10.2022 08.11.2022 09:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka 07.09.2022 15.09.2022 09:00
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin - Lewobrzeże 29.08.2022 26.09.2022 09:00
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu lokalizacjach na terenie osiedla Niebuszewo":Część I: Lokalizacja nr 1 - Przebudowa drogi ul. Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie polegająca na budowie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych,Część II: Lokalizacja nr 2 - Przebudowa drogi ul. Księcia Warcisława I w Szczecinie polegająca na budowie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych,Część III: Lokalizacja nr 3 - Przebudowa drogi ul. Księcia Warcisława I w Szczecinie polegająca na budowie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych,Część IV: Lokalizacja nr 4 - Przebudowa drogi ul. Komuny Paryskiej w Szczecinie polegająca na budowie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych,Cześć V: Lokalizacja nr 5 - Przebudowa drogi ul. Komuny Paryskiej w Szczecinie polegająca na budowie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych. 16.08.2022 31.08.2022 09:00
Wymiana nawierzchni bitumicznej Al. Wojska Polskiego na odcinku od zakresu budowy węzła Głębokie do Placu Szarych Szeregów w Szczecinie 08.08.2022 24.08.2022 09:00
25.08.2022 09:00
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża VI w Szczecinie 03.08.2022 19.08.2022 09:00
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator 26.07.2022 23.08.2022 09:00
Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii w Szczecinie 15.07.2022 04.08.2022 09:00

Zamówienia o wartości do 130 tys. zł

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych w ramach zadania pn.: "Spójne trasy rowerowe dla Szczecina przy ul. Mickiewicza". 13.04.2023 21.04.2023 12:00
Usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w roku 2023 20.01.2023 27.01.2023 12:00
Przekazanie różnych odpadów w workach i z kontenerów na składowisko 03.01.2023 09.01.2023 09:00
Świadczenie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w kontrolowaniu urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 21.12.2022 28.12.2022 12:00
Naprawy, przeglądy przebiegowe, okresowe badania techniczne na SKP samochodów służbowych ZDiTM 05.12.2022 12.12.2022 12:00
Przeprowadzenie przeglądów okresowych zamiatarek Hako i napraw pogwarancyjnych oraz dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych 02.12.2022 08.12.2022 10:00
Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądów okresowych zamiatarek Johnston oraz napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją. 09.11.2022 16.11.2022 10:00
Utrzymanie i obsługa bieżącej sieci niezbędnej do przesyłu danych pomiędzy urządzeniami systemu, m.in. pojazdami, biletomatami stacjonarnymi, tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu bezprzewodowej sieci wi-fi w pojazdach komunikacji miejskiej. 08.11.2022 17.11.2022 12:00
Zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Działu Utrzymania Czystości w Pasie Drogowym. 27.10.2022 31.10.2022 10:00
Utrzymanie i obsługę bieżącą sieci transmisji danych zrealizowanej w technologii VPN typu „site to site” zapewniającej łączność pomiędzy centralą ZDiTM na ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin z sieciami bezprzewodowymi znajdującymi się w zajezdniach poszczególnych przewoźników oraz utrzymanie i obsługa bieżąca urządzeń sieci WLAN służących do obsługi dostępu do monitoringu pojazdów w zajezdniach przewoźników 26.10.2022 03.11.2022 12:00
09.11.2022 12:00
Dostawa, konfiguracja, instalacja i uruchomienie systemu bezprzewodowego, darmowego dostępu do Internetu przeznaczonego do użytku pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Montaż i uruchomienie dotyczy wybranych 30 sztuk pojazdów komunikacji miejskiej 04.10.2022 11.10.2022 15:00
Zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Działu Utrzymania Czystości w Pasie Drogowym. 03.10.2022 10.10.2022 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Spójne trasy rowerowe dla Szczecina przy ul. Mickiewicza" 08.07.2022 25.07.2022 10:00
przewiń do góry