×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Zamówienia publiczneRSS

Uwaga! Informacja w związku z zamknięciem Biura Obsługi Interesantów dla osób z zewnątrz

Wizyty dotyczące zamówień publicznych (składanie lub otwarcia ofert, wadia itp.) rozpatrywane będą indywidualnie przez pracownika Działu Zamówień Publicznych. Po przyjściu do budynku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie należy zgłosić cel wizyty („Zamówienia publiczne”) i poczekać na kontakt właściwego urzędnika.

Jednocześnie w związku z obecną sytuacją i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Wykonanie zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym w formule 'Zaprojektuj i zbuduj" naświetlaczy przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach w ramach realizacji zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na osiedlu Słonecznym i Majowym 15.09.2020 02.10.2020 09:30
OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECIN”, w tym: Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie 14.09.2020 28.09.2020 09:30
07.10.2020 09:30
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Rolnej w Szczecinie 31.08.2020 15.09.2020 09:30
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 28.08.2020 11.09.2020 09:30
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia 25.08.2020 10.09.2020 09:30
Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 73 w ciągu ul. Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie - etap I. 25.08.2020 09.09.2020 09:30
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych: Część I: prawobrzeże Szczecina Część II: lewobrzeże Szczecina 21.08.2020 04.09.2020 08:30
Część nr 1: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator Część nr 2: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka 14.08.2020 22.09.2020 08:30
ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECINA, w tym: Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże. Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże. Część III: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętych w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód. 07.08.2020 20.08.2020 08:30
Usługa polegającą na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2020.110) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, pojazd przewożący ładunki niebezpieczne. 23.07.2020 31.07.2020 08:30
Zakup i dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych kompletnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych kategorii M1 kombi o napędzie hybrydowym plug-in. 15.07.2020 24.07.2020 09:30
Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych - Mączna - Pszenna w Szczecinie 08.07.2020 22.07.2020 10:50
31.07.2020 10:50
20.08.2020 10:50
Przebudowa drogi w ciągu ul. Serbskiej w Szczecinie. 23.06.2020 08.07.2020 08:30
Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych 18.05.2020 02.06.2020 08:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego w Szczecinie”. 30.04.2020 08.05.2020 09:00
Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Szczecinie 29.04.2020 14.05.2020 09:50
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na lewobrzeżu Szczecina 21.04.2020 26.05.2020 08:30
Usługa polegającą na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2020.110) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 07.04.2020 15.04.2020 09:30
Wykonanie montaży i demontaży urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 07.04.2020 15.04.2020 08:30
17.04.2020 11:30
Przebudowa jezdni oraz chodników na ulicy Jarogniewa w Szczecinie 28.02.2020 16.03.2020 09:30
Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie 26.02.2020 12.03.2020 09:30
Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym 26.02.2020 27.03.2020 09:30
Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2020-2022 25.02.2020 11.03.2020 09:30
Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2020-2022 13.02.2020 28.02.2020 09:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego” 13.02.2020 21.02.2020 09:30
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2020.110) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 12.02.2020 20.02.2020 08:30
PRZEBUDOWA AL. JANA PAWŁA II NA ODCINKU OD UL. FELCZAKA DO PL. GRUNWALDZKIEGO W SZCZECINIE 04.02.2020 06.03.2020 09:30
11.03.2020 09:30
20.03.2020 09:30
26.03.2020 09:30
02.04.2020 09:30
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na prawobrzeżu Szczecina 31.01.2020 11.02.2020 08:30
Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie 27.01.2020 07.02.2020 10:50
Przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Braniborskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Chobolańskiej w Szczecinie 20.01.2020 04.02.2020 09:30
Przebudowa chodnika na ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Gen. Sikorskiego do ul. Piastów przy rektoracie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 15.01.2020 30.01.2020 09:30

Zamówienia o wartości do 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu drogowego nad torami PKP zlokalizowanego w ciągu ul. Krasińskiego w Szczecinie na działkach nr 2/2 Tk w obrębie geodezyjnym 3026, z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót 15.09.2020 22.09.2020 12:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności oraz bezpiecznego okresu użytkowania mostu w ciągu ul. Bydgoskiej w Szczecinie na działkach nr 2 dr w obrębie geodezyjnym 1078 04.09.2020 11.09.2020 12:00
Wykonanie usługi w zakresie niwelacji precyzyjnej istniejących punktów (reperów roboczych) dla 42 obiektów mostowych na terenie miasta Szczecin, 24.08.2020 03.09.2020 12:00
Wykonanie ekspertyzy pracy i stanu technicznego podparć klinowych pomiędzy poprzecznicami przęseł a belkami podłużnymi wiaduktu drogowego nad doliną w ciągu ul. F.K. Druckiego- Lubeckiego w Szczecinie (droga powiatowa nr 5090Z), z określeniem zakresu prac naprawczych i ich szacunkowego kosztu. 21.08.2020 31.08.2020 12:00
Przebudowa ulicy Husarów polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED. 06.08.2020 14.08.2020 12:00
Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu bezprzewodowego, darmowego dostępu do Internetu przez pasażerów komunikacji miejskiej. Montaż i uruchomienie dotyczy wybranych 30 sztuk pojazdów komunikacji miejskiej. 03.08.2020 10.08.2020 15:00
Wykonanie ekspertyzy pracy i stanu technicznego wszystkich łożysk (podparć klinowych) pomiędzy poprzecznicami przęseł a belkami podłużnymi wiaduktu drogowego nad doliną w ciągu ul. F.K. Druckiego- Lubeckiego w Szczecinie (droga powiatowa nr 5090Z), z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie w/w elementów do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnych prac naprawczych wraz z szacunkowym kosztem robót. 24.07.2020 31.07.2020 12:00
Wykonanie przeglądów corocznych 101 obiektów mostowych oraz 5-cio letnich 25 obiektów mostowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2019 poz.1186) 22.07.2020 03.08.2020 15:00
Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Rolnej w Szczecinie” związanej z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac. 17.06.2020 22.06.2020 15:00
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w stacjonarnych i mobilnych automatach biletowych. 10.06.2020 19.06.2020 12:00
25.06.2020 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Łowieckiej w Szczecinie” 09.06.2020 16.06.2020 15:00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbiórka wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Łowieckiej w Szczecinie" 14.05.2020 20.05.2020 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach następujących zadań: 1. "Przebudowa przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod ul. Pyrzycką w Szczecinin" 2. "Przebudowa przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej w Szczecinie" 13.05.2020 22.05.2020 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Budowa obiektu inżynierskiego nad Suchym Kanałem w ciągu ul. Stołczyńskiej w Szczecinie. 08.05.2020 18.05.2020 15:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu drogowego nad torami PKP zlokalizowanego w ciągu ul. Mickiewicza w Szczecinie na działkach nr 4Tk i 5 dr w obrębie geodezyjnym 2148 z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót 28.04.2020 05.05.2020 15:00
Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie 07.04.2020 15.04.2020 12:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Łabędziej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Krasińskiego w Szczecinie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Łabędziej z ul. Sportową 03.02.2020 10.02.2020 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żyznej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia 31.01.2020 07.02.2020 15:00
Usługę w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM 29.01.2020 07.02.2020 12:00
przewiń do góry