×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Zamówienia publiczneRSS

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych: Część I: prawobrzeże Szczecina, Część II: lewobrzeże Szczecina 05.09.2019 10.10.2019 08:30
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 27.08.2019 27.09.2019 09:30
ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECINA, w tym: Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże. Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże. Część III: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecin oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód. 26.08.2019 26.09.2019 08:30
Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Szczecińskiej (po stronie ul. Sarniej, od ul. Duńskiej do posesji Szczecińska 25) 23.08.2019 09.09.2019 09:30
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin 21.08.2019 29.08.2019 10:30
Przebudowa ciągu pieszego (schodów) w ciągu ul. Walczaka do ul. Skalistej w Szczecinie 16.08.2019 02.09.2019 09:30
04.09.2019 08:30
Przebudowa ul. Źródlanej na odcinku od ul. Ku Słońcu do Ul. Szeligowskiego 14.08.2019 29.08.2019 09:30
30.08.2019 09:30
Utrzymanie wraz z montażem barierek ochronnych (różne rodzaje określone w załączniku nr 1A) w granicach administracyjnych miasta Szczecin. 14.08.2019 29.08.2019 08:30
Zakup i dostawę 2 zamiatarek kompaktowych. 08.08.2019 19.08.2019 08:30
22.08.2019 08:30
Przyjęcie odpadów ulegających biodegradacji 05.08.2019 13.08.2019 09:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Grota-Roweckiego w Szczecinie” 31.07.2019 09.08.2019 09:30
Przebudowa ul. Generała Grota-Roweckiego w Szczecinie 26.06.2019 11.07.2019 09:30
17.07.2019 09:30
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin, w latach 2020-2022 18.06.2019 03.07.2019 08:30
Przebudowa ulicy Rymarskiej i Spadzistej w Szczecinie poprzez budowę chodnika wraz z ogrodzeniem 14.06.2019 01.07.2019 09:30
Przebudowa muru oporowego o długości ok. 28 m w ciągu ul. Pliszki w Szczecinie 10.06.2019 25.06.2019 09:30
Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Szczecin w roku 2019 31.05.2019 18.06.2019 08:30
Wykonanie montaży i demontaży urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 20.05.2019 29.05.2019 09:30
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Zegadłowicza na odcinku od posesji nr 60 do ul. Makowskiej w Szczecinie 20.05.2019 05.06.2019 09:30
Równe chodniki dla Szczecina Etap 2 17.05.2019 03.06.2019 09:30
Przebudowa ulicy Misia Wojtka w Szczecinie oraz budowa oświetlenia w jej ciągu 15.05.2019 31.05.2019 08:30
Wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecin w roku 2019 13.05.2019 29.05.2019 08:30
Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie. 10.05.2019 27.05.2019 09:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem , koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracja transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formule zaprojektuj i zbuduj 30.04.2019 09.05.2019 09:30
Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta szczecin w roku 2019 30.04.2019 15.05.2019 08:30
Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych oraz tablicy dla Rady Osiedla 18.04.2019 08.05.2019 08:30
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Remont mostu drogowego nad Kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej w Szczecinie 22.03.2019 02.04.2019 09:30
04.04.2019 09:30
05.04.2019 09:30
Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Szczecin w roku 2019 21.03.2019 08.04.2019 08:30
Równe chodniki dla Szczecina - Etap 1 11.03.2019 26.03.2019 08:30
29.03.2019 08:30
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2019-2021 22.02.2019 12.03.2019 09:30
19.03.2019 08:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego” 11.02.2019 19.02.2019 08:30
Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w 2019 roku 31.01.2019 18.02.2019 09:30
26.02.2019 09:30
Wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego ulic miasta Szczecin w roku 2019 31.01.2019 18.02.2019 08:30
26.02.2019 08:30
28.02.2019 08:30
Utrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacja Miejską 28.01.2019 11.02.2019 11:30
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na żądanie) na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy 21.01.2019 04.02.2019 09:30
05.02.2019 09:30
Usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM 17.01.2019 25.01.2019 09:30

Zamówienia o wartości do 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego przy ulicy Rymarskiej w Szczecinie w pasie drogi krajowej nr 31 zlokalizowanego na działce 21, obr. 4180 Szczecin 28.08.2019 04.09.2019 15:00
Zakup i dostawa 6 sztuk wiat przystankowych 30.07.2019 09.08.2019 12:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu drogowego nad torami PKP zlokalizowanego w ciągu ul. Mickiewicza w Szczecinie na działkach nr 4Tk i 5 dr w obrębie geodezyjnym 2148 z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót 26.06.2019 03.07.2019 15:00
Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej związanej z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji inwestycji pn.: „Równe chodniki dla Szczecina – Etap 1" 19.06.2019 25.06.2019 15:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 14 w obrębie geodezyjnym 1050 z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót. 18.06.2019 28.06.2019 15:00
Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa muru oporowego o długości ok. 28m w ciągu ul. Pliszki w Szczecinie” związanej z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac 18.06.2019 28.06.2019 12:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Milczańskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 117/5, 118 w obrębie geodezyjnym 1056, 9/2 w obrębie geodezyjnym 2136 z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót. 12.06.2019 19.06.2019 12:00
Wykonanie przeglądów corocznych 89 obiektów mostowych oraz 5-cio letnich 37 obiektów mostowych 27.05.2019 31.05.2019 14:00
Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem w ramach realizacji robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi, chodnika oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej w Szczecinie 16.05.2019 24.05.2019 15:00
Budowa schodów terenowych na działce 7/57 z obrębu 3029 w rejonie skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza – Warcisława w Szczecinie 24.04.2019 07.05.2019 15:00
Wykonanie usługi w zakresie niwelacji precyzyjnej istniejących punktów (reperów roboczych) dla 42 obiektów mostowych na terenie miasta Szczecin 04.04.2019 12.04.2019 12:00
Budowa schodów terenowych na działce 7/57 z obrębu 3029 w rejonie skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza – Warcisława w Szczecinie 02.04.2019 16.04.2019 15:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczynskiej w szczecinie nad Suchym Kanałem. 02.04.2019 09.04.2019 12:00
Dostawa materiałów biurowych, papieru i rolek termicznych 01.04.2019 04.04.2019 15:00
Wykonanie usługi w zakresie niwelacji precyzyjnej istniejących punktów (reperów roboczych) dla 42 obiektów mostowych na terenie miasta Szczecin 25.03.2019 01.04.2019 12:00
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn.: Budowa jednostronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie od ul. Goleniowskiej poprzez rondo Gryfa do ul. Uranowej - Etap I oraz Budowa obustronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie na odcinku od ul. Uranowej do ul. Cynkowej - Etap II. 22.03.2019 01.04.2019 15:00
Budowa schodów terenowych na działce 7/57 z obrębu 3029 w rejonie skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza – Warcisława w Szczecinie 21.03.2019 29.03.2019 15:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy muru oporowego w ciągu ul. Rolnej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 34/2 w obrębie geodezyjnym 3089 wraz z technologią wykonania robót oraz uzgodnieniami potrzebnymi do realizacji robót budowlanych 13.02.2019 21.02.2019 15:00
Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2019 23.01.2019 31.01.2019 15:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności mostu nad rz. Płonia w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. Nr 6, 14 i 9/6 w obrębie geodezyjnym 4033 wraz z określeniem dalszej przydatności do eksploatacji oraz zakresem ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót. 08.01.2019 18.01.2019 12:00
przewiń do góry