Reklamacje karty SKA

Reklamacje związane z kartą SKA można składać:

  • w Biurze Obsługi Klientów (kasa główna ZDiTM) – ul. Klonowica 5, Szczecin,
  • osobiście w Punktach Obsługi Klientów w celu zablokowania karty,
  • drogą mailową na adres bok@zditm.szczecin.pl.