Rozkłady jazdy według linii

Ostatnie zmiany w rozkładach jazdy

  • Od
    zmiana tras i rozkładów jazdy linii 806, 811, 523, 524, 528, 529; uruchomienie linii 4
  • Od
    zmiana trasy i rozkładu jazdy linii 242; zmiana rozkładu jazdy linii 6; uruchomienie linii zastępczej 811
  • Od
    uruchomienie linii 198, 199

Linie tramwajowe dzienne zwykłe

Linie autobusowe dzienne zwykłe

Linie autobusowe dzienne zwykłe – transport na żądanie

Linie autobusowe dzienne pospieszne

Linie autobusowe dzienne zastępcze

Linie autobusowe nocne

Inne źródła rozkładów jazdy

Niżej zamieszczone odsyłacze do serwisów i aplikacji zewnętrznych mają charakter wyłącznie informacyjny. ZDiTM Szczecin nie odpowiada za aktualność i poprawność prezentowanych tam informacji.