Rozkłady jazdy według linii

Linie tramwajowe dzienne zwykłe

Linie autobusowe dzienne zwykłe

Linie autobusowe dzienne zwykłe – transport na żądanie

Linie autobusowe dzienne pospieszne

Linie autobusowe dzienne zastępcze

Linie autobusowe nocne

Inne źródła rozkładów jazdy

Niżej zamieszczone odsyłacze do serwisów i aplikacji zewnętrznych mają charakter wyłącznie informacyjny. ZDiTM Szczecin nie odpowiada za aktualność i poprawność prezentowanych tam informacji.