GTFS

Bieżące rozkłady jazdy w formacie General Transit Feed Specification (GTFS).

Informacje ogólne

  1. Dane udostępniane są bezpłatnie, do wykorzystania w dowolnym celu, a ich użycie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
  2. Zalecane jest podanie źródła danych, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub – w formie skróconej – ZDiTM Szczecin.
  3. Zalecane jest – jeżeli jest to możliwe – umieszczenie odsyłacza do niniejszej strony lub do strony głównej.
  4. Ze względu na rozmiar pliku przed podjęciem przez klienta decyzji o jego pobraniu zalecane jest sprawdzenie nagłówków ETag lub Last-Modified.
  5. Pobieranie pliku przez jednego klienta powinno odbywać się nie częściej niż co 6 godzin.
  6. Jeżeli to możliwe, w nagłówku User-Agent żądania należy umieścić informację o podmiocie korzystającym z danych (np. nazwa aplikacji, strony internetowej, adres URL).