GTFS

Bieżące rozkłady jazdy w formacie General Transit Feed Specification (GTFS) wraz z aktualizacją w czasie rzeczywistym (GTFS-RT).

Statyczny rozkład jazdy

Dane w czasie rzeczywistym (GTFS-realtime)

Aktualizacje danych dla kursów (punktualność, odwołane kursy)

Zasady oznaczania kursów odwołanych:

 1. Kurs odwołany na całej trasie – pole schedule_relationship dla kursu zawiera wartość CANCELED, a aktualizacje dla poszczególnych przystanków nie są zwracane.
 2. Kurs odwołany na części trasy:
  • kurs realizowany od pierwszego przystanku do przystanku n (na przystanku n wszyscy pasażerowie muszą opuścić pojazd, a wsiadanie jest niedozwolone) – dla przystanków od n+1 do ostatniego pole schedule_relationship zawiera wartość SKIPPED;
  • kurs realizowany od przystanku n do ostatniego przystanku (pasażerowie mogą wsiadać do pojazdu począwszy od przystanku n) – dla przystanków od pierwszego do n−1 pole schedule_relationship zawiera wartość SKIPPED.

Lokalizacja pojazdów

Ostrzeżenia o zakłóceniach

Informacje ogólne

 1. Dane udostępniane są bezpłatnie, do wykorzystania w dowolnym celu, a ich użycie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 2. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nie gwarantuje, że udostępniane dane są prawidłowe i kompletne. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody lub niewłaściwe decyzje podjęte na ich podstawie.
 3. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest podanie źródła danych, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub – w formie skróconej – ZDiTM Szczecin.
 4. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest – jeżeli jest to możliwe – umieszczenie odsyłacza do niniejszej strony lub do strony głównej.
 5. W przypadku statycznego rozkładu jazdy – ze względu na rozmiar pliku – przed podjęciem przez klienta decyzji o jego pobraniu zalecane jest sprawdzenie nagłówków ETag lub Last-Modified.
 6. Jeżeli to możliwe, w nagłówku User-Agent żądania należy umieścić informację o podmiocie korzystającym z danych (np. nazwa aplikacji, strony internetowej, adres URL).