Ogłoszenia

Temat ogłoszenia Data publikacji ogłoszenia
Aktualizacja nr 1 planu zamówień publicznych na rok 2024
Wstępne ogłoszenie - Utrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską (CSZKM)
Wstępne ogłoszenie - Energia
Wstępne ogłoszenie - Oczyszczanie miasta Szczecin
Wstępne ogłoszenie - Sprawność techniczna obiektów i urządzeń
Wstępne ogłoszenie - Utrzymanie czystości na terenie centrum Gminy Miasto Szczecin
Wstępne ogłoszenie - Utrzymanie w czystości pętli
Wstępne ogłoszenie - Zimowe oczyszczanie miasta szczecin
Wstępne ogłoszenie - Wykonanie usług przewozowych
Wstępne ogłoszenie - Opróżnianie i serwisowanie koszy na terenie gminy miasta Szczecin
Plan zamówień publicznych na rok 2024
Aktualizacja nr 17 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023.
O zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Usuwanie skutków zdarzeń drogowych i przywracania bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia stanu czystości dróg do stanu sprzed zdarzenia na terenie miasta Szczecin
Aktualizacja nr 16 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Aktualizacja nr 15 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Aktualizacja nr 14 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Aktualizacja nr 13 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Aktualizacja nr 12 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Aktualizacja nr 11 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Aktualizacja nr 10 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Aktualizacja nr 9 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Aktualizacja nr 8 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
Plan zamówień publicznych na 2023 rok aktualizacja z dnia 03.07.2023