API – trajektoria linii

Informacje o geograficznym przebiegu linii komunikacji miejskiej.

Zwracane są informacje wyłącznie dla linii, które danego dnia realizują kursy – i jedynie dla wariantów tras obowiązujących w danym dniu. Reset danych następuje każdego dnia o godz. 4:00.

 • Endpoint: GET https://www.zditm.szczecin.pl/api/v1/trajectories/{lineId} (wartość parametru {lineId} można uzyskać korzystając z API dla linii – pole id)
 • Typ danych: application/json (GeoJSON)
 • Częstotliwość aktualizacji: raz na dobę

Struktura danych

{
 "type": "FeatureCollection",
 "attributes": {
  "line_id": 1,
  "line_number": "1",
  "line_type": "day",
  "line_subtype": "normal",
  "vehicle_type": "tram",
  "updated_at": "2023-06-02T19:29:07.463152Z"
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "route_variant_number": 11,
    "route_variant_type": "default"
   },
   "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
     [
      14.4884117153,
      53.4571634728
     ],

     ...

    ]
   }
  },

  ...

 ]
}
 • string type – zawsze wartość FeatureCollection
 • object attributes – obiekt zawierający informacje na temat danej linii komunikacji miejskiej
  • int line_id – identyfikator linii (niezmienny)
  • string line_number – oznaczenie (numer) linii (może ulegać zmianom)
  • string line_type – typ linii:
   • day – linia dzienna
   • night – linia nocna
  • string line_subtype – podtyp linii:
   • normal – linia zwykła
   • semi-fast – linia przyspieszona
   • fast – linia pospieszna
   • replacement – linia zastępcza
   • additional – linia dodatkowa
   • special – linia specjalna
   • tourist – linia turystyczna
  • string vehicle_type – rodzaj trakcji:
   • skm – pociąg SKM
   • tram – tramwaj
   • bus – autobus
  • string updated_at – moment ostatniej aktualizacji danych
 • array features – tablica zawierająca przebieg poszczególnych tras linii
  • string type – zawsze wartość Feature
  • object properties – obiekt zawierający informacje na temat danej trasy
   • int route_variant_number – numer trasy dla linii (liczba nieparzysta oznacza kierunek TAM, a liczba parzysta – kierunek POWRÓT)
   • string route_variant_type – typ trasy:
    • default – trasa domyślna (podstawowa)
    • normal – trasa zwykła
    • other – trasa inna (dojazd lub zjazd do zajezdni)
  • object geometry – obiekt zawierający trajektorię danej trasy
   • string type – zawsze wartość LineString
   • array coordinates – tablica zawierająca współrzędne geograficzne kolejnych punktów trasy (długość geograficzna, szerokość geograficzna)

Informacje ogólne

 1. Dane udostępniane są bezpłatnie, do wykorzystania w dowolnym celu, a ich użycie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 2. Zalecane jest podanie źródła danych, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub – w formie skróconej – ZDiTM Szczecin.
 3. Zalecane jest – jeżeli jest to możliwe – umieszczenie odsyłacza do niniejszej strony lub do strony głównej.
 4. Klient powinien rozpoznawać i honorować nagłówki HTTP Cache-Control i ETag.
 5. Liczba żądań do API jest limitowana. Limit jest wspólny dla wszystkich endpointów i wynosi 6000 żądań na godzinę na adres IP. Nagłówek X-RateLimit-Remaining zawiera liczbę żądań pozostałych w ramach dostępnego limitu. Po wyczerpaniu limitu zwracany jest kod odpowiedzi HTTP 429. Nagłówek odpowiedzi X-RateLimit-Reset zawiera wówczas uniksowy timestamp równy czasowi zresetowania limitu, a nagłówek Retry-After zawiera liczbę sekund pozostałych do zresetowania limitu.
 6. Jeżeli to możliwe, w nagłówku User-Agent żądania należy umieścić informację o podmiocie korzystającym z danych (np. nazwa aplikacji, strony internetowej, adres URL).
 7. W przypadku nadmiernego obciążania serwera ZDiTM Szczecin zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zablokowania dostępu do API.