Bilety okresowe

  1. Obowiązują bilety okresowe papierowe i elektroniczne.
  2. Występują dwa rodzaje biletów okresowych: imienne i na okaziciela.
  3. Bilety okresowe papierowe można zakupić wyłącznie w kasach biletowych ZDiTM.
  4. E-bilety okresowe (SKA/SKR) można zakupić w kasach biletowych ZDiTM, biletomatach stacjonarnych oraz poprzez stronę internetową SKA.
  5. E-bilety okresowe na okaziciela (SKA) można zakupić w kasach biletowych ZDiTM oraz w biletomatach stacjonarnych.
  6. Bilety okresowe elektroniczne (wszystkie oprócz biletów z ulgą rodzinną), w tym bilety na okaziciela, można zakupić przy użyciu telefonu komórkowego w aplikacjach Mobilna Karta Miejska, moBiLET, SkyCash, zbiletemmPay.

Bilety miesięczne

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

imienny na jedną linię zwykłą dzienną

60,00 zł

30,00 zł

imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych

80,00 zł

40,00 zł

imienny na jedną linię pospieszną

80,00 zł

40,00 zł

imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych

140,00 zł

70,00 zł

sieciowy na okaziciela na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych

150,00 zł

 

Bilety trzymiesięczne

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

imienny na jedną linię zwykłą dzienną

160,00 zł

80,00 zł

imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych

230,00 zł

115,00 zł

imienny na jedną linię pospieszną

220,00 zł

110,00 zł

imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych

370,00 zł

185,00 zł

Bilety okresowe semestralne – wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów

Rodzaj biletu

Czteromiesięczny

Pięciomiesięczny

imienny na jedną linię zwykłą dzienną

105,00 zł

130,00 zł

imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych

150,00 zł

180,00 zł

imienny na jedną linię pospieszną

140,00 zł

170,00 zł

imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych

245,00 zł

300,00 zł

Bilety seniora

Bilety seniora przeznaczone są dla osób od ukończenia 67 do 70 roku życia. Bilety są ważne przez wszystkie dni tygodnia na wszystkich liniach z wyjątkiem turystycznych:

  • 6-miesięczny: 45,00 zł,
  • 12-miesięczny: 80,00 zł.

Bilet aktywizujący bezrobotnych

Bilet aktywizujący bezrobotnych przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających status bezrobotnego. Bilet uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami zwykłymi dziennymi wyłącznie w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Okres ważności biletu wynosi 1 miesiąc od daty wskazanej przez pasażera.

Cena: 50,00 zł.

„Szczecin Przyjazny Rodzinie”

Ceny biletów okresowych dla uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” podane są na odrębnej podstronie.